Mikael Spångberg i Davos 2020

I intervjuserien Davos 2020 intervjuas ett tjugotal ledare från världens alla hörn kring trender och utveckling inom olika branscher och sektorer.

Mikael Spångberg, portföljförvaltare och VD för Brummer Multi-Strategy intervjuades under titeln ”Investing responsibly for alpha”.

Klicka här för att läsa mer om Brummer Multi-Strategy.

VIKTIG INFORMATION
Brummer Multi-Strategy är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En investerare som överväger att investera i fonden bör först noggrant läsa fondens faktablad, teckningsdokumentation och informationsbroschyr innehållande fondbestämmelserna samt information om fondens kostnader. Dessa dokument finns tillgängliga på www.brummer.se. Att placera i fonder innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Avkastningssiffror i detta material är inte justerade för inflation.