Intervjuer med våra portföljförvaltare

Intervjuerna genomfördes 4 – 10 september 2018.