Intervjuer med portföljförvaltarna

Intervjuerna genomfördes 14 - 17 januari 2020.