Förvaltarna kommenterar utvecklingen under 2019

Intervjuerna genomfördes 6 – 20 september 2019.