Förvaltarna kommenterar 2018

Intervjuerna genomfördes 14 – 17 januari 2019.