Förvaltarna kommenterar 2017

Intervjuerna genomfördes 11 – 16 januari 2018.