Carve

Per Josefsson, förvaltningsansvarig på Carve. Intervjun genomfördes den 18 januari 2019.

För att slå på/stänga av engelsk textning, klicka på cc-knappen i spelarmenyn.

To turn on/off subtitles in English, click the cc button in the player menu.

Läs mer om hedgefonden Carve.

VIKTIG INFORMATION
Carve är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En investerare som överväger att investera i fonden bör först noggrant läsa fondens faktablad, teckningsdokumentation och informationsbroschyr innehållande fondbestämmelserna samt information om fondens kostnader. Dessa dokument finns tillgängliga på www.brummer.se. Att placera i fonder innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Avkastningssiffror i detta material är inte justerade för inflation.