Brummer Virtual Meetings

Frågor och svar med förvaltarna. Mötet modereras av börsexperten Ann Grevelius med bakgrund som kapitalförvaltningschef vid flera storbanker och idag aktuell som medgrundare av robotrådgivaren Opti samt med ett flertal styrelseuppdrag. Mikael Spångberg, ansvarig förvaltare av Brummer Multi-Strategy och Martin Larsén, ansvarig förvaltare av fonden Frost intervjuas.

Brummer Virtual Meetings sändes live 25 maj, 2020.

Klicka här för att läsa mer om Brummer Multi-Strategy.

Klicka här för att läsa mer om Frost.

VIKTIG INFORMATION
Brummer Multi-Strategy och Frost är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En investerare som överväger att investera i fonden bör först noggrant läsa fondens faktablad, teckningsdokumentation och informationsbroschyr innehållande fondbestämmelserna samt information om fondens kostnader. Dessa dokument finns tillgängliga på www.brummer.se. Att placera i fonder innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Avkastningssiffror i detta material är inte justerade för inflation.

IMPORTANT INFORMATION
Brummer Multi-Strategy and Frost are special funds as defined in the Swedish Alternative Investment Fund Managers Act. This material should not be regarded as a recommendation to subscribe for units in the funds or as investment advice. An investor planning to invest in a fund should first read the key investor information document, subscription documentation and information memorandum, including the fund rules, carefully. These documents are available on the funds’ website www.brummer.se. Investments in funds are subject to risk. Past performance is no guarantee of future returns. The value of the capital invested in a fund may increase or decrease and investors cannot be certain of recovering all of their invested capital. Returns shown in this material are not adjusted for inflation.