Brummer Multi-Strategy

Markus Wiklund och Kerim Celebi kommenterar BMS årsavkastning och sammanfattar möjligheterna framåt.