Nektar and Florin Court

Intervjuer med de förvaltningsansvariga i BMS-fonderna Nektar och Florin Court. Ta del av deras reflektioner över det amerikanska valresultatet och marknadsreaktionerna hittills.

Intervjuerna genomfördes den 22 november 2016