Manticore

Intervjuer med de förvaltningsansvariga i BMS-fonden Manticore. Ta del av deras reflektioner över det amerikanska valresultatet och marknadsreaktionerna hittills.

Intervjun genomfördes den 22 november 2016